Portfolio


DATA: marzec 2021
LINK: klaster.it
PRACE: Textile wall

KLIENT

Organizacja ułatwia firmom zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych. Działa w celu rozwoju gospodarczego regionu poprzez rozwój firm sektora IT oraz zwiększenia atrakcyjności Pomorza Zachodniego i miasta Szczecin


dla pracowników, inwestorów oraz przedsiębiorców lokalnych oraz studentów. Osiąga to poprzez bezpośrednie i intensywne kontakty z firmami, które owocują nowymi projektami biznesowymi.